Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Semináře / Management a řídící dovednosti / Obchodní právo / Nákup / MNS

Metody a nástroje strategického řízení nákupu

Trénink #MNS

přednášející         přihláška

Strategický nákup nevede pouze ke snížení dodavatelských cen. Strategický nákup zajišťuje ve společnosti dlouhodobé výhody nižších nákladů, snižuje rizika, podporuje inovace a vývoj a tím může podstatným způsobem přispět ke zvýšení hodnoty firmy.

Nákupčí potřebují dnes zvládnout nejenom operativní nákup, ale často přebírají více strategických úkolů s přímými důsledky v ziskovosti firmy. Z těchto důvodů je trénink zaměřený na:

 • poskytnutí komplexního přehledu o strategickém nákupu
 • praktické otázky zavedení nebo zlepšení strategického řízení v nákupu
 • procvičení nákupních technik, které umožní zajistit Vaší společnosti to co
  požaduje - méně dodavatelů, nižší cenu s menšími riziky

PROČ SE TRÉNINKU ÚČASTNIT?

Nabízený trénink Vám pomůže osvojit si a lépe porozumět technikám a konceptům strategického nákupu.
Absolventi tréninku získají neocenitelné informace, praktické dovednosti a systematický postoj pro zavedení a používání nástrojů strategického nákupu.
Praktické aplikace získaných dovedností jsou zaměřeny na snížení celkových nákladů a ne jen na snížení dodavatelských cen. Získáte přehled a konkrétní příklady měřitelných ukazatelů (KPI) nákupu. Uplatněním získaných znalostí v praxi aktivně přispějete k optimalizaci jak současných tak i budoucích nákladů.
Zkušenosti přednášejících i výměna poznatků s ostatními účastníky kurzu vám umožní rozšířit si rozsah vašich znalostí a porovnat současnou praxi různých společností.

KTERÝCH HLAVNÍCH OBLASTÍ SE DOTKNEME?

 • Konceptu strategického nákupu
 • KPI (Key performance indicator) nákupu
 • Pozice nákup ve společnosti a organizování nákupu
 • Tvorby nákupní strategie
 • Segmentace nakupovaného zboží a služeb
 • Metody SMART
 • Analytických nástrojů nákupu
 • Sourcing strategies
 • Informační podpory nákupu
 • Analytických nástrojů nákupu

V PRAKTICKÝCH ČÁSTECH SE ZAMĚŘÍME NA:

 • Použití analytických nástrojů nákupu
 • TCO - Total cost of ownership
 • Komoditní strategie
 • Řízení rizika v nákupu
 • IS/IT podporu nákupu

ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNODENNÍHO INTENZIVNÍHO TRÉNINKU

Od 08:45 ranní káva + registrace
09:00 Management nákupu
 • Případová studie
 • Management a strategický management
 • Koncept strategického řízení
 • Management nákupu
 • Plánování nákupu
 • Organizování nákupu
 • Kontrola nákupu
 • KPI (Key performance indicatores) nákupu
10:45 Přestávka na kávu a občerstvení

11:00 Procesy nákupu, role v procesu
 • Rozdělení nákupu na strategický a operativní
 • Matice odpovědností, schvalovací matice
 • Management nákupu z pohledu ISO 9001:2000
12:00 Společný oběd

13:00 Strategie nákupu
 • Rozdělení (segmentace) nakupovaného zboží a služeb
 • Metoda SMART
 • Nákupní cíle
 • Funkční strategie nákupu
 • Tvorba strategie
 • Tvorba komoditní strategie
 • Nákupní strategie (sourcing strategy) :
 • - Single-Multiple sourcing
  - Modular Sourcing
  - National – Global sourcing
  - TCO- Total cost of ownership
14:30 Přestávka na kávu a občerstvení

14:45 Analytické nástroje nákupu
 • Analytické nástroje nákupu
 • Strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí firmy
15:45 Informační podpora nákupu
 • Automatizace nákupu ( P2P)
 • Reporty a statistiky
 • Elektronické nákupní aukce
16:15 Závěrečná diskuze

PRO KOHO JE TRÉNINK URČEN:

 • Operativní nákupčí, kteří mají převzít zodpovědnost za strategické úlohy v nákupu či zájem se vzdělávat
 • Strategické nákupčí
 • Manažery nákupu
 • Komoditní manažery
 • Střední a vrcholový management
 • Manažery logistiky

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Místo konání & ubytování
Storno podmínky

CENA

6 790,- Kč bez DPH za jednoho účastníka
(slevy a všeobecné informace o seminářích / trénincích si, prosím, přečtěte na našem webu – http://www.actill.cz/organizace.html nebo kontaktujte náš zákaznický servis)

KONÁNÍ

13. května 2015; 9:00 – 16:30, hotel Globus, Praha 4    

DOPORUČENÝ POČET ÚČASTNÍKŮ

20 objednat

ZPŮSOBY REGISTRACE

Telefon: +420 317 705 010

E-mail: kvobornikova@actill.cz, seminare@actill.cz

Fax: Actill registrační formulář

Pošta: Actill registrační formulář

 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2014